ECONOMIA

S’encarrega d’elaborar el pressupost anual i fer el seu seguiment. Treballa juntament amb la Secretària de l’Afa i la gestoria pel que fa als temes fiscals. Coordina amb la Junta tots els temes econòmics que puguin sorgir.

Pots contactar amb nosaltres a:

economia@afafloresta.org