COM HO FEM

La nostra AFA s’organitza en quatre espais diferenciats, però molt connectats:

  • Assemblea i Juntes obertes: és un espai de participació, reflexió i de presa de decisions obert a totes les famílies de l’escola. L’assemblea es convoca un mínim de dos cops l’any, a principis i a finals de curs. Les juntes obertes es solen fer un cop al mes, en els mesos que no hi ha assemblea. Les famílies associades tenen dret a exercir el seu vot per a concretar objectius anuals i en la presa de decisions durant les assemblees. A les juntes obertes es tracten temes relacionats amb els projectes i objectius anuals, així com temes puntuals que precisin d’exposició.

  • Junta gestora: és l’òrgan executor de les decisions preses en assemblea, i coordina les diferents comissions de treball i estructures de suport.

  • Comissions de treball: es responsabilitzen de l’execució i seguiment de les accions programades en cada àmbit de treball aprovades per la Junta. Bona part de tot el que fem des de l’AFA es cou aquí!

  • Estructures de suport: son els òrgans encarregats de donar suport al treball de les comissions i de la junta (estructura de secretaria i estructura de comunicació).

  • Famílies sòcies: els drets i deures de les famílies sòcies està recollit en l’article 5 dels estatus. Podem participar de les reunions mensuals i votar en l’assemblea general, així com formar part de les diferents comissions de treball.

Totes les persones que formem part d’aquest engranatge, a excepció de secretaria, som voluntàries.

Anima’t i AFAgeix-t’hi !

Pots donar-li un cop d’ull a l’enllaç amb les recomanacions per a un bon funcionament de l’AFA que proposa l’AFFAC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya).