PROPOSTES PRESENTADES PROJECTES PETITS

En Total s’han presentat projectes per un import total de 5.580€ i hi ha 3.000€ disponibles per a executar aquest procés participatiu en la modalitat de petits projectes

Aquí podeu veure les propostes que s’han presentat al procés participatiu, en la modelitat de petits projectes: