COMUNICACIÓ

Facilitar d’informació referent a l’associació de famílies de la escola. Ja sigui a l’agenda, taulers, comunicats interns, a les xarxes socials.

Comissió coordinadora de “la Revista.

comunicacio@afafloresta.org