APRENENTATGE EN COMUNITAT

Grup de treball format  per professorat docent, personal del Espai Migdia (EMD) i famílies. Donar visibilitat al projecte educatiu del centre més enllà del aula, obrir la mirada a la continuïtat a la comunitat.

Reunions mensuals

genere@afafloresta.org aprenentatgecomu@afafloresta.org