ÚLTIMES ACTES I DOCUMENTS

Aquí hi podeu veure les actes de les últimes assemblees, memòries, pressupostos i altres documents importants de l’AFA. Si voleu informació sobre algun tema relacionat i no trobeu la informació aquí, ens podeu contactar, i us informarem.

CURS 2020/2021

ACTES ASSEMBLEES

MEMÒRIES

Si teniu interès en actes o documents d’anys anteriors mireu la carpeta «HISTÒRIC», aquí mateix:

Històric