PROCÉS PARTICIPATIU

PROJECTE PRESSUPOST PARTICIPATIU

AFA ESCOLA LA FLORESTA 2017-18

JA PODEU PRESENTAR LES PROPOSTES!!

Com bé sabeu, en els darrers 3 cursos, l’activitat econòmica de l’Associació de famílies (AFA) de l’escola s’ha tancat amb saldo positiu. Això vol dir que, a dia d’avui, disposem d’una quantitat acumulada de diners per a invertir en la millora de l’educació dels nostres fills i filles. Com que som una associació sense ànim de lucre, no podem acumular beneficis, per això ha arribat l’hora de posar fil a l’agulla!

Atès que es tracta d’una quantitat considerable, els i les membres de la Junta de l’AFA ens hem plantejat la possibilitat d’engegar un procés participatiu que faciliti, d’una banda, la implicació del màxim nombre de persones i col·lectius (adults i infants, mestres, monitores…) en la cerca de les millors idees i projectes per a la nostra escola i, de l’altra, que legitimi la presa de decisió final sobre el destí d’aquests diners.

Així, a la darrera Assemblea general de l’AFA del 22 de novembre, es va presentar el projecte “Pressupost Participatiu de l’AFA de l’escola La Floresta” per sotmetre’l a l’aprovació de les famílies de l’escola, essent aprovat per unanimitat.

Objectius

La filosofia del Pressupost Participatiu és la de recollir idees per complementar, ampliar i millorar els recursos de què disposa l’escola. No són un mitjà per compensar les deficiències econòmiques que venen donades pels ajustaments pressupostaris de l’administració.

Aquest objectiu estratègic es concreta en els següents objectius operatius:

 • Identificar les necessitats de l’escola en un aspecte ampli.

 • Proposar línies d’inversió que puguin repercutir en la millora de l’escola així com en la formació, acadèmica i extra-acadèmica, dels nostres fills i filles.

 • Implicar tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, mestres, monitores,…) en els afers relatius a l’escola.

Dotació pressupostària

El pressupost de tot el procés participatiu s’estableix en un màxim de 15.000 euros (IVA inclòs).

Per tal de donar cabuda a projectes de diferent tipologia, es defineixen dues categories segons despesa màxima per projecte:

 • Projectes Petits: fins a 800€/projecte. S’hi destina una despesa total de 3.000€.
 • Projectes Grans: de 801 fins a 4.000€/projecte. S’hi destina un total de 9.000€.

A mes, s’inclou una categoria específica per a projectes de millora de la sala d’actes, com segueix:

 • Projectes específics per la Sala d’actes: fins a 3.000€ en un o més projectes.

Qui pot presentar projectes?

 • Qualsevol persona o grup de persones vinculades directament a l’escola. Així poden presentar un projecte membres d’una família, un grup d’infants, docents, monitores…
 • Des de l’escola, es treballarà el projecte amb els infants, de manera que en sorgiran tres propostes, una per cicle (petits, mitjans i grans).
 • Segons el caire del projecte, es convida a les famílies a presentar-los a través de les diferents comissions de l’AFA, per tal de concentrar idees:
 • Comissió d’Aprenentatge en comunitat

 • Comissió d’Hort i de Galliner

 • Comissió Biblioteca Oberta

 • Comissió Espai migdia

 • Comissió Extraescolars

 • Qualsevol persona o entitat educativa i sense ànim de lucre del barri que tingui relació amb els infants, com ara: El Cau, L’assemblea d’infants, el centre obert,…

El numero de propostes que pot presentar cadascú o cada grup és il·limitat.

Tots els projectes, han de tenir un o més “responsables”. En cas que el projectes sigui elegit, aquesta figura s’encarregarà del seguiment del projecte juntament amb l’equip de treball dels pressupostos participatius, per tal de garantir que l’execució del projecte es fa tal i com l’han ideat els seus creadors.

Els projectes

Els projectes han de ser executables a l’escola, podent ser:

 • Al pati, als edificis o als voltants de l’escola.
 • Adquisició de material escolar (llibres, jocs, material de plàstica…)

 • Adquisició d’equipament (esportiu, musical, tecnològic…)

 • Projectes educatius plurianuals (per exemple Projecte sobre l’hort)

 • Projectes fora de temps lectiu (per exemple creació de la banda de música de l’escola)

 • etc…

Les propostes han de ser inclusives i han de seguir la línia del projecte educatiu de l’escola.

S’afavoriran projectes que perdurin en el temps (excloure activitats lúdiques puntuals, com un concert o una festa per exemple) i també aquells que afavoreixin al màxim de cursos i número d’infants possible.

Tots els projectes hauran de ser validats per la comunitat educativa escolar.

Per a presentar les propostes s’omplirà un formulari, on s’haurà d’indicar:

 • Noms i cognoms de qui ho presenta

 • Nom dels o les responsables

 • Descripció del projecte

 • Ubicació del projecte

 • Fotos o dibuixos

 • Pressupost desglossat

Següents passos

Tret de sortida: Durant la celebració del Carnaval del barri a l’escola, es farà la presentació del projecte i s’obrirà el període de presentació de propostes.

Recollida de propostes: El període de presentació de propostes tindrà una durada d’un mes i mig (fins a finals de març) en el qual es podrà realitzar algun taller de pluja d’idees.

Presentació del llistat de projectes definitiu: Un cop recollides les propostes de projectes i validades per la comunitat educativa escolar, s’organitzarà una jornada de presentació (als voltants de la diada de Sant Jordi) on es donarà a conèixer el llistat de propostes definitiu.

Votacions: Els diners a invertir són de les famílies de l’escola, per això es considera que només les famílies i els infants tenen dret a vot, siguin o no sòcies de l’AFA. Es preveu fixar una setmana de votacions a finals d’abril. Les votacions podran ser telemàtiques o en paper.

Execució dels projectes elegits: Els projectes elegits s’executaran en terminis diferents, en funció del temps que requereixi cada proposta. Es crearan equips de seguiment i d’execució de les propostes, en tots ells hi haurà com a mínim un representant de l’equip que ha presentat el projecte.

La junta es compromet a l’execució de tots els projectes que hagin sortit elegits.

Per a més informació amb secretaria@ampafloresta.org