JUNTA DIRECTIVA/GESTORA

La Junta Directiva/Gestora està formada per segons acords de l’Assemblea Anual Ordinària de
 
05 de novembre de 2020:
 
 
 
  • Presidenta: Ana Rivero
  • Secretaria: Maika Villaverde
  • Tresorera: Marion Guillon
  • Vocal: Lidia Manguan 
  • Vocal: Rosario Molinero
  • Vocal: Laia Pedrós
  • Vocal: Marta Sala
 
Per contactar amb la Junta: [junta@afafloresta.org]