FAMÍLIES DELEGADES

Comissió del mares i pares delegades de classe:

a les reunions de nivell que es celebren a cada inici de curs, s’escullen dos pares o mares voluntaris com delegats o delegades de classe. La funció dels delegats o delegades de classe és, d’una banda, ésser el vincle entre tots els pares i mares de cada nivell amb l’AFA, de l’altra, ésser els dinamitzadors del grup de pares i mares a les diferents activitats que s’organitzen des de l’escola o l’AFA, i per últim fer de pont entre les famílies de la classe i la tutora o tutor. Per més informació podeu consultar el document:  [+]