PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Projecte destinat a fer participes als infants i famílies en la decisió d’inversió d’una partida econòmica del AFA.

Seguiment 2018