COMISSIÓ ESPAI MIGDIA

La Comissió Espai Migdia es un grup de treball format per el equip directiu de la escola (ED), personal del Espai Migdia (EMD) i AFA amb l’objectiu de presentar propostes de les famílies en l’àmbit de l’alimentació o el lleure.

Reunions trimestrals

espaimigdia@afafloresta.org