BRICO

Grup de treball format per famílies i escola amb la finalitat d’organitzar i coordinar el “Dia del bricolatge” a l’escola que es du a terme a l’inici de curs escolar.

brico@afafloresta.org