COM HO FEM

La nostra AFA s’organitza en quatre espais diferenciats, però molt connectats:

  • Assemblea: És un espai de participació, reflexió i de presa de decisions oberta a totes les famílies de l’escola. Normalment, es convoca un mínim de dos cops a l’any, a principis i a finals de curs. Les famílies associades tenen dret a exercí el seu vot per la concreció d’objectius anuals durant aquestes.
  • Junta gestora: és l’òrgan executor de les decisions preses en assemblea, coordinant les diferents comissions de treball i estructures de suport. A la junta trobem als vocal encarregats de cada comissió. Ens reunim un cop al mes en juntes obertes, i compartim els avanços dels projectes de cada comissió.
  • Comissions de treball: Ens responsabilitzem de l’execució i seguiment de les accions programades en cada àmbit de treball aprovades per la Junta. Bona part de tot el fem des de l’AFA es cou aquí!
  • Estructures de suport: òrgans encarregats de donar suport al treball de les comissions i de la junta. (estructura de secretaria i estructura de comunicació)

Totes les persones que formem part d’aquest engranatge, a excepció de secretaria, som voluntàries.

Si tens interès en formar part, AFAgeix-te!